NYELVTANI PONTOK TARTALOMJEGYZÉKE:

 1. A NÉVELŐ
 2. A FŐNÉV
 3. ÖSSZETETT FŐNÉV
 4. A SZEMÉLYES NÉVMÁS RAGOZÁSA
 5. A JELEN IDŐ SZEMÉLYRAGJAI
 6. A SEIN IGE JELEN IDEJE
 7. A HABEN IGE JELEN IDEJE
 8. A SZÓREND
 9. A BIRTOKVISZONY KIFEJEZÉSE
 10. BIRTOKOS ESET KIFEJEZÉSE VON+RÉSZES ESETTEL
 11. A TULAJDONNEVEK BIRTOKOS ESETE
 12. RÉSZES ESET
 13. A RÉSZESHATÁROZÓ ÉS A TÁRGY SORRENDJE
 14. A SZEMÉLYES NÉVMÁSOK SORRENDJE
 15. DIESER, JENER, WELCHER
 16. KÉRDŐ NÉVMÁSOK
 17. ELDÖNTENDŐ KÉRDÉS
 18. IGETAGADÁS
 19. FŐNÉVTAGADÁS
 20. NICHT EINMAL: MÉG … SEM
 21. A HATÁROZATLAN NÉVMÁS ÉS TAGADÁSA
 22. IGEKÖTŐK
 23. A HANGSÚLYOS IGEKÖTŐ
 24. ÁLLANDÓ SZÓKAPCSOLATOK
 25. SCHON-NOCH NICHT: MÁR-MÉG NEM
 26. NOCH-NICHT MEHR/KEIN … MEHR: MÉG-MÁR NEM
 27. TÁRGYESETTEL ÁLLÓ ELÖLJÁRÓSZÓK
 28. RÉSZESHATÁROZÓ ESETTEL ÁLLÓ ELÖLJÁRÓSZÓK
 29. BIRTOKOS ESETTEL ÁLLÓ ELÖLJÁRÓSZÓK
 30. KÉT ESETTEL ÁLLÓ ELÖLJÁRÓSZÓK
 31. A MUTATÓ NÉVMÁS
 32. A VISZONYSZÓS JELZŐ
 33. HELY- ÉS IRÁNYHATÁROZÓK
 34. IDŐHATÁROZÓK
 35. NUR-NUR NOCH-ERST: CSAK-MÁR CSAK-CSAK
 36. KÉRDŐSZAVAK
 37. AUCH-AUCH NOCH: IS, SZINTÉN-MÉG … IS
 38. FELSZÓLÍTÓ MÓD
 39. MÓDBELI SEGÉDIGÉK
 40. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT MONDATOK
 41. A HELFEN, SEHEN, HÖREN, FÜHLEN IGÉK HASZNÁLATA FŐNÉVI IGENEVES SZERKEZETTEL
 42. A WERDEN IGE
 43. FUTUR I.
 44. FUTUR I. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTVE
 45. „MAN” HATÁROZATLAN NÉVMÁS
 46. KÖTŐSZAVAK
 47. „KATÁ” SZÓREND
 48. A MELLÉKNÉV FOKOZÁSA
 49. HASONLÍTÓ SZERKEZETEK
 50. MUTATÓ NÉVMÁS
 51. MELLÉKNÉVRAGOZÁS
 52. FELSŐFOKÚ MELLÉKNÉV MINT JELZŐ
 53. SORSZÁMNEVEK
 54. KELTEZÉS
 55. VISSZAHATÓ NÉVMÁS
 56. KÉRDŐ NÉVMÁSOK
 57. NÉVMÁSI HATÁROZÓSZÓK
 58. VONZATOS IGÉK
 59. FŐNÉVKÉPZŐK
 60. AZ –UN ELŐKÉPZŐ
 61. MELLÉKNÉVKÉPZŐK
 62. FŐNÉVVÉ VÁLT MELLÉKNEVEK
 63. ZU+INFINITIV SZERKEZETEK
 64. AZ „ES” NÉVMÁS
 65. MUTATÓ/VONATKOZÓ NÉVMÁS
 66. A WER, WAS VONATKOZÓ NÉVMÁS
 67. A LASSEN IGE
 68. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT, LASSEN IGÉT TARTALMAZÓ MONDATOK
 69. AZ ÖNÁLLÓ BIRTOKOS NÉVMÁS
 70. AZ ÉRTELMEZŐ
 71. TAGADÁS
 72. MÚLT IDŐK I.-PRÄTERITUM
 73. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT MONDATOK PRÄTERITUMA
 74. LASSEN IGÉT TARTALMAZÓ MONDATOK PRÄTERITUMA
 75. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT, LASSEN IGÉT TARTALMAZÓ MONDATOK PRÄTERITUMA
 76. MÚLT IDŐK II.-PERFEKT
 77. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT MONDATOK PERFEKTJE
 78. A HELFEN, SEHEN, HÖREN, FÜHLEN IGÉK FŐNÉVI IGENEVES SZERKEZETTEL PERFEKTBEN
 79. LASSEN IGÉT TARTALMAZÓ MONDATOK PERFEKTJE
 80. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT, LASSEN IGÉT TARTALMAZÓ MONDATOK PERFEKTJE
 81. MÚLT IDŐK III.-PLUSQUAMPERFEKT
 82. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT MONDATOK PLUSQUAMPERFEKTJE
 83. A HELFEN, SEHEN, HÖREN, FÜHLEN IGÉK FŐNÉVI IGENEVES SZERKEZETTEL PLUSQUAMPERFEKTBEN
 84. LASSEN IGÉT TARTALMAZÓ MONDATOK PLUSQUAMPERFEKTJE
 85. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT, LASSEN IGÉT TARTALMAZÓ MONDATOK PLUSQUAMPERFEKTJE
 86. „KATÁ” SZÓREND MÚLT IDŐBEN
 87. ES GIBT
 88. AMIKOR: ALS, WENN + KATÁ SZÓREND
 89. MELLÉKNÉVI IGENEVEK
 90. BŐVÍTETT MELLÉKNÉVI IGENÉV MINT JELZŐ
 91. EGYIDEJŰSÉG, ELŐIDEJŰSÉG, UTÓIDEJŰSÉG
 92. A CÉLHATÁROZÓ KIFEJEZÉSE: AZÉRT …, HOGY …
 93. A FOLYAMATOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET
 94. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT, FOLYAMATOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET
 95. AZ ÁLLAPOTOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET
 96. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT, ÁLLAPOTOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET
 97. A SEIN + ZU + INFINITIV SZERKEZET
 98. A HABEN + ZU + INFINITIV SZERKEZET
 99. A KÖTŐMÓD PRÄTERITUMA-FELTÉTELES JELEN IDŐ
 100. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT MONDATOK FELTÉTELES JELENBEN
 101. WÜRDE + INFINITIV KÖRÜLÍRÁS
 102. A KÖTŐMÓD PLUSQUAMPERFEKTJE-FELTÉTELES MÚLT IDŐ
 103. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT MONDATOK FELTÉTELES MÚLTBAN
 104. WÜRDE + INFINITIV PERFEKT
 105. A FOLYAMATOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET FELTÉTELES JELENBEN
 106. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT, FOLYAMATOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET FELTÉTELES JELENBEN
 107. A FOLYAMATOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET FELTÉTELES MÚLTBAN
 108. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT, FOLYAMATOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET FELTÉTELES MÚLTBAN
 109. AZ ÁLLAPOTOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET FELTÉTELES JELENBEN
 110. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT, ÁLLAPOTOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET FELTÉTELES JELENBEN
 111. AZ ÁLLAPOTOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET FELTÉTELES MÚLTBAN
 112. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT, ÁLLAPOTOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET FELTÉTELES MÚLTBAN
 113. FELTÉTELES MONDATOK
 114. FELTÉTELES MONDATOK MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL
 115. ÓHAJTÓ MONDATOK
 116. ÓHAJTÓ MONDATOK MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL
 117. MELLÉKMONDATOK „ALS OB/WENN” KÖTŐSZÓVAL
 118. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT MELLÉKMONDATOK „ALS OB/WENN” KÖTŐSZÓVAL
 119. A MÓDHATÁROZÓ KIFEJEZÉSE
 120. MÓDBELI SEGÉDIGÉK MÁSODLAGOS JELENTÉSE
 121. A FÜGGŐ BESZÉD
 122. A FÜGGŐ BESZÉD MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL
 123. A FOLYAMATOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET A FÜGGŐ BESZÉDBEN
 124. MÓDBELI SEGÉDIGÉVEL BŐVÍTETT, FOLYAMATOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET A FÜGGŐ BESZÉDBEN
 125. AZ ÁLLAPOTOT KIFEJEZŐ SZENVEDŐ SZERKEZET A FÜGGŐ BESZÉDBEN

A könyv szerzői jogvédelem alatt áll!